svenfrdees
  • Klintagården på Öland

    Klintagården - en plats att längta till!

Program2019

Sommarens program är nu för tryckning.

Programmet kommer finnas tillgängligt vid årsmötet i Jönköping, 27 april. Men redan nu kan du här läsa programmet,  Sommarprogram2019.

Önskan är att någon del i programmet skall locka dig till ett besök på Klintagården i sommar. Välkommen! 

Klintagården

Klinta Bodars väg 8

387 50 Köpingsvik

Telefon:  0485-722 40

info@klintagarden.se

Equmeniakyrkan

Svensk Camping