svenfrdees
  • Klintagården på Öland

    Klintagården - en plats att längta till!

Arbetsdagar inleds

Datum
on 14 apr

Beskrivning

Arbetsdagarna inleds inför säsongsöppningen. Fram till öppnandet finns det möjlighet att hjälpa till med olika förberdelser.

Klintagården

Klinta Bodars väg 8

387 50 Köpingsvik

Telefon:  0485-722 40

info@klintagarden.se

Equmeniakyrkan

Svensk Camping