svenfrdees
  • Klintagården på Öland

    Klintagården - en plats att längta till!

Aftonbön med nattvard i kyrkan

Datum
to 22 jul 21:00

Beskrivning

Gårdspastor Niclas Björklund

Klintagården

Klinta Bodars väg 8

387 50 Köpingsvik

Telefon:  0485-722 40

info@klintagarden.se

Equmeniakyrkan

Svensk Camping